Flaskehalsen

I kunstrådets musikudvalg uddeler vi hvert år midler til det danske musikliv over en genremæssigt bred kam.
De kunstneriske vurderingskriterier er skyhøje. Udvalget prioriterer det nyskabende, eksperimenterende og visionære.
Blandt modtagerne findes en lang række orkestre og ensembler som har fået fast støtte i 10 – 20 år og som for længst har bevist deres værd i det danske musikliv.
Vi har ikke mulighed for at fuldfinansiere deres budget, men kan i stedet give dem et fundament, så de kan gennemføre en del af deres ønskede aktiviteter i den kommende sæson.
Det ville være fantastisk, hvis støttesystemet havde den dynamik, at disse vigtige orkestre kunne få en mere substantiel finansiering via en åremålt bevilling fra f.eks finansloven– uden for Musikudvalgets midler.
Dette vil naturligvis kræve nogle omprioriteringer et andet sted i støttesystemet, men musikudvalget vil til gengæld blive mere emergent og i stand til i højere grad at støtte de nye initiativer og idéer.